Programi

Vaspitno-obrazovni rad sa decom obavlja se u uzrastnim grupama (jaslena, vrtićka i grupa koja pohađa Pripremni Predškolki Program – PPP).

Naši stručni, brižni, posvećeni i iskusni vaspitači, pored Programom propisanih aktivnosti i elemenata Montesori pedagogije, u radu sa decom svakodnevno stimulišu (u skladu sa uzrastom i interesovanjima dece) mentalni razvoj dece, kao i razvoj koordinacije pokreta i motoriku. Deci je na raspolaganju i čitav niz dodatnih sadržaja, koji ulaze u cenu vrića (kao što su časovi engleskog jezika, glume, plesa, časovi muzičkog.).

Pomozi mi da uradim sam

Program naše predškolske ustanove odobren je od strane Ministarstva prosvete i u sebi sadrži elemente Montesori pedagogije, koja u svoje središte stavlja dete sa njegovim mogućnostima i potrebama za samostalnošću, učenjem, slobodom i ljubavlju. Naš program rada zasniva se na zakonitostima optimalnog razvoja koje je naučnim istraživanjem otkrila Marija Montesori. Kako je akcenat pedagogije 21. veka stavljen na osamostaljivanje deteta, sticanje životnih veština i pripremu za život, sredstva koja koristimo u radu su podsticajna za samostalno otkrivanje zakonitosti i to praktičnom manipulacijom.

Shodno programu rada za koji smo se odlučili i njegovim elementima, opremili smo našu Ustanovu najmodernijim materijalima iz Montesori programa, a prostor u kojem deca borave uredili smo tako da odgovara zahtevima i principima Montesori pedagogije.

Marija Montesori stvorila je i izgradila sistem vaspitanja čula, i tom vaspitanju kao osnovu odredila praktičnu aktivnost i plansko vežbanje. Dva osnovna metoda Montesorijeve bila su: probuditi kod deteta samoaktivnost i samopoštovanje. Program rada koji se realizuje u našoj ustanovi podržava ove metode i zastupa stav da je detetu samo potrebno dati prave podsticaje i da je sopstveno iskustvo detetu učitelj.

Opremljenost materijalima, sredstvima za rad, eksterijera i enterijera oslikava naš program rada i naš stav o vaspitanju dostojnom deteta 21. veka. U našoj ustanovi nalazi se sve što je neophodno za optimalan razvoj dece, shodno njihovim potencijalima.

Program rada za koji smo se odlučili podržava humanističku koncepciju vaspitanja i obrazovanja i predstavlja deo sveukupnih vaspitnih uticaja, koji se ostvaruju od rođenja deteta do polaska u školu.

Kao posebne programe za decu koja imaju afiniteta za muziku, u saradnji sa profesorima Muzičkih škola u našoj Ustanovi možete izabrati časove klavira, harmonike i violine.

Dete - budući čovek

U svom radu koristimo pristup koji je usmeren ka socijalnim odnosima. Taj pristup nam omogućava da dete sagledamo kao graditelja sopstvenog razvoja kroz učešće u zajednici. Svako dete u sebi nosi bogat potencijal, razvija se na jedinstven i sebi svojstven način. Igra, kao osnovni pokretač razvoja, zadovoljava njegovu potrebu za istraživanjem, koje je osnovni deo njegovog življenja. Zato smo deci ponudili bezbroj načina da istražuju, otkrivaju, eksperimentišu, dolaze do saznanja igrajući se i živeći sa prirodom, koja ih u našem vrtiću okružuje.

Deca svoja znanja konstruišu svojim aktivnim učešćem i uključenošću u smislene, zajedničke interakcije sa odraslima i vršnjacima tokom različitih aktivnosti. Deca imaju svoja mišljenja i zapažanja i sposobna su da ih izraze. Ono što se vremenom menja su forme izražavanja. Veoma je važno saslušati dete, razumeti njegove misli i ideje, podržati njegov dalji razvoj, omogućiti mu da proveri svoje pretpostavke i razumeti naučne koncepte koji leže u pozadini svih njegovih aktivnosti.

Uvažavanjem dečijih potreba i interesovanja, učimo ih da i oni poštuju potrebe i interesovanja drugih i to kroz interakcijske aktivnosti koje zajedno planiramo i organizujemo. Na taj način nismo zapostavili ni estetsko, ni moralno, ni intelektualno, a ni radno vaspitanje, već smo svakom od njih dali podjednaku priliku da utiču u građenju svestrane ličnosti, koja prolazi kroz jedno od najburnijih stadijuma čovekovog razvoja – detinjstvo.

Dete - čovek prirode

Dete je deo prirode, a mi verujemo da će kontakt deteta sa prirodom delovati najproduktivnije na njegov razvoj. Kroz taj kontakt dete će usvojiti njene zakonitosti i naučiti da brine o njoj. Upravo zato u našem vrtiću ekologija se živi. Deca od najranijeg uzrasta provode vreme u voćnjaku i bašti, shvataju i na taj način uče prirodne cikluse, odnose između biljaka, životinja i čoveka. Deca vrlo dobro znaju da hrana ne dolazi iz tetrapaka ili kesice već sa njive, štale, polja, reke, mora… To smo im omogućili dajući im priliku da direktno učestvuju u sađenju i negovanju biljaka, odlaganju papira, plastike i metala u posebne kante koje se posle odvoze na reciklažu, odlaganjem organskih otpadaka u kompost kojim se zatim đubri bašta. Život u skladu sa prirodom utiče i na socijalni razvoj dece jer podstiče odgovornost i savesnost. Odgovorna deca jednog dana će biti odgovorni ljudi.

Deca današnjice boluju od nedostatka prirode. Ovakav način življenja nastao je iz razloga što smo potrebu za boravkom u prirodi prepoznali kod dece. Ukoliko posmatramo dete u slobonim aktivnostima, shvatićemo da u njemu leži urođena potreba za kretanjem, istraživanjem i učenjem čiji je put svojstven svakom detetu ponaosob. Boravak u dvorištu vrtića (od 2 do 6 sati dnevno) pozitivno utiče na celokupni dečiji razvoj, naročito na fizički razvoj (u čijoj su osnovi osnovni oblici kretanja) koji je dalje u tesnoj vezi sa intelektualnim (razvoj sinapsi u mozgu), socijalnim, emocionalnim i razvojem govora. Dodir prirode naročito će se odraziti na zdravlje dece, njihov lokomotorni aparat, respiratorni, digestivni i kardiovaskularni sistem.

ALGO metoda

ALGO sistem za rano učenje čitanja je inovativni sistem namenjen početnom opismenjavanju dece. Sastoji se iz didatkičkog sredstva, ALGO slovarice, i razrađenog postupka obučavanja “korak po korak” koji omogućavaju detetu da čitalačke početke osvoji na optimalan način: usklađen sa njegovim razvojnim potrebama i samom detetu zabavan i privlačan. Nastao je na osnovu višegodišnjeg ličnog i profesionalnog iskustva našeg psihologa i mame šestoro dece Ljiljane Ranđić, kao odgovor na nezadovoljavajuće metode opismenjavanja koje imamo na raspolaganju u domaćoj praksi.

Dodatne aktivnosti

U vrićima Decji vrt organizujemo dodatne aktivnosti za bolje učenje i razvoj dece. Dodatne aktivnoti su u vidu časova:

  • Engleskog jezika
  • Plesa
  • Pevanja
|

Šta naše porodice kažu

Dečji vrt je vrtić u koji deca rado idu. Vaspitačice su uvek nasmejane, i spremne za dogovor sa roditeljima. Svakom detetu pristupaju individualno, tako da roditelj ima uvid u to kako dete napreduje i na čemu bi potencijalno trebalo da se radi ukoliko dete ima poteškoća. Imaju pregled pedijatra, logopeda, a od skoro i Algo školicu za rano učenje čitanja. Najvažnije je da deca uče kroz igru i da tako i ne shvataju da u stvari uče, već da se zabavljaju. Ja sam jako zadovoljna saradnjom i radom sa decom i svima bih preporučila da decu upišu baš u Dečji vrt.

"Mama Branka"

Imamo dvoje dece od 3 i 5 godina i oboje idu redovno u vrtic od kada su napunili 1,3 godine. Prezadovoljni smo. Vrtic je lepo organizovan i ima raznovrsne obrazovne sadržaje. Predivno uredjeno dvoriste i voćnjak su neprocenjivi. Deca su često napolju! Topla preporuka za "Dečji vrt". 
"Milica"

Najmirnija sam kad dete ostavim u Decijem vrtu jer znam da ga tamo cekaju veseli drugari i predani i brizni vaspitaci koji, u divnom ambijentu i sa strucnim spoljnim saradnicima, rade sa njima po najsavremenijim programima. Zahvaljujuci tome i ja mogu da se profesionalno posvetim svom poslu.
"Ljiljana Pantelić"